Infortunio

Indirizzi & riferimenti

Centri di consulenza per pazienti e vittime di incidenti

Svizzera

Dachverband schweizerischer Patientenstellen

http://www.patientenstelle.ch/

Patientenschutz Schweiz

https://www.spo.ch/

Patientensicherheit Schweiz

http://www.securitedespatients.ch/de/aktuell.html

Spitex Schweiz

https://www.spitex.ch/

Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft

https://www.sso.ch/home.html

Pro Infirmis

https://www.proinfirmis.ch/

Pro Senectute

https://www.prosenectute.ch/de.html


Regionale

Patientenstelle Zentralschweiz

http://zentralschweiz.patientenstelle.ch/

Patientenstelle Westschweiz

http://www.federationdespatients.ch/

Patientenstelle Ostschweiz

http://www.patientenstelle-ostschweiz.ch/


Cantonale

Patientenstelle Zürich

http://zh.patientenstelle.ch/

Patientenstelle Aargau-Solothurn

https://www.patientenstelle-aargau-solothurn.ch/

Patientenstelle Basel

http://basel.patientenstelle.ch/basel/

Rechtsberatungsstelle UP für Unfallopfer und Patienten (Aargau, Basel, Bern, Luzern, St. Gallen und Zürich)

https://www.rechtsberatung-up.ch/Il documento è stato utile?